Alle 20-vuotiaiden sisäharjoitukset alkavat helmikuussa

1.2.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjausten mukaisesti alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua myös Vantaan kaupungin tiloissa 1. helmikuuta alkaen.
Harjoituksiin pitää ilmoittautua ennakkoon, jotta olisi joka kerta sama ryhmä harjoittelemassa. Ilmoittautumiset olisi hyvä saada jo tämän viikonlopun aikana osoitteeseen pekka.saastamoinen@saunalahti.fi
Harjoitukset menisivät seuraavanlaisesti.
Maanantai kello 18-19.00 ikäryhmä 10-13-vuotiaat
Keskiviikkoisin kello 19.-20.00 ikäryhmä 14-19-vuotiaat
Kaikille sopivat etätreenit torstaisin ja sunnuntaisin 18-19.00

Harrastustoiminnassa on huomioitava seuraavat säännöt, joiden rikkominen johtaa välittömästi
käyttövuoron peruuttamiseen:
• Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan
vain alle 20-vuotiaiden varattuja, ohjattuja vuoroja varten.
• Toiminnan järjestäjä velvoitetaan pitämään nimilistaa kaikista osallistujista.
• Toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä,
käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
• Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole
terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa
tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.
• Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
• Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin.
• Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan
järjestäjä.
• Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
• Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin.
• Harrastuspaikan ulko-ovien on oltava kiinni, jotta ulkopuoliset eivät pääse sisälle.
Tiloissa ei voi edelleenkään järjestää kertaluonteisia kokouksia, kursseja tai työpajoja, eikä mitään yli
20-vuotiaiden toimintaa.